Puheterapia

Mitä puheterapia on?

Puheterapiassa hoidetaan kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöitä, lukemis- ja kirjoittamishäiriöitä, nielemiseen ja syömiseen liittyviä sekä suun motorisia toimintahäiriöitä.

Asiakkaat

Asiakkaina on pääasiassa lapsia, mutta myös aikuisneurologisia asiakkaita. Asiakkaina on CP-vammaisia lapsia, kehitysvammaisia, dyspraksia- ja dysfonologialapsia, lapsia, joilla on viivästynyt puheen ja kielen kehitys, autistisia lapsia ja maahanmuuttajalapsia.

Asiakkaat tulevat pääasiassa KELA:n maksusitoumuksella (vaativa kuntoutus) tai kunnan tai kuntayhtymän maksusitoumuksella tai itse maksavina.